Main Activities
Other Activities
Expolight
Colibri
REKLAMIS.LT
B2C
Advertising
EU projects

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

 

IĮ „InSpe“ įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektą „Asmens apsaugos priemonių Covid-19 prevencijai gamybos organizavimas ir plėtra“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo siekia iki 1 mln. Eur.

Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos  plitimą, jaučiamas kokybiškų produktų, padedančių apsisaugoti nuo šios ligos, trūkumas. Reaguodama į dabartinę situaciją, IĮ „InSpe“ siekia įsigyti naują ir inovatyvią įmonės lygmeniu įrangą, kuri būtų nukreipta kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai. Projekto įgyvendinimas leis padidinti gaminamų asmens apsaugos priemonių, skirtų kūno apsaugai, apimtis, pagerinti gaminių kokybę.

Projekto veiklų įgyvendinimas nuo  2020 m. vasario 1 d.  iki 2021 m. rūgpjūčio 8 d.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.